Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

LUKE Luonnonvarakeskus, Viikin toimipiste

Luonnonvarakeskus siirtyi uudenlaiseen työympäristöön muuttaessaan Helsingin yliopiston yhteyteen. 320 tutkijaa ja asiantuntijaa siirtyivät nimeämättömiin työpisteisiin, monitilatoimiston kokonaisuuteen. Tilat peruskorjattiin 1960-luvulla rakennettuun yliopistorakennukseen. Muutosalueen laajuus 3 658 m².

FCG on vastannut kohteen sisustussuunnittelusta.
LUKE:n uudet tilat sijoittuvat kahdeksaan kerrokseen ja sydämen muodostaa yhteinen working cafe rakennuksen sisääntulokerroksessa. Kahvilan kalustuksessa on mm. käytetty LUKE:n vanhaa kalustusta korjattuna ja uudelleenverhoiltuna. Kahvilan seinille sijoitettiin henkilöstöstä otettuja valokuvateoksia. Tilojen suunnittelu tehtiin yhteistyössä Senaattikiinteistön ja Helsingin yliopiston kanssa.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Monimuotoisen työympäristön sisustussuunnittelu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja tilaajien kanssa. Työympäristö, joka tarjoaa rauhaa tutkijoiden yksilötyöskentelyyn sekä mahdollistaa yhteisiä kohtaamistiloja.

Lisätietoja

Mervi Alaluusua

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 08/2015