Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arviointityössä selvitettiin yleiskaavan yhteiskunta- ja kaavataloudellisia vaikutuksia. Työssä arvioitiin yleiskaavaluonnoksen mahdollistaman yhdyskuntarakenteen vaikutuksia kaupunki-, yritys- sekä asukastalouteen.

Helsingin yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arviointityössä selvitettiin yleiskaavan yhteiskunta- ja kaavataloudellisia vaikutuksia. Työssä arvioitiin yleiskaavaluonnoksen mahdollistaman yhdyskuntarakenteen vaikutuksia kaupunki-, yritys- sekä asukastalouteen. Työ perustuu yleiskaavan luonnosvaiheen materiaaliin. Arviointi jaettiin kahteen osaan.

Arvioinnin ensimmäisessä osassa (osa A) tarkasteltiin kokonaistaloudellisia vaikutuksia, kuten kaupunkirakenteen tiivistymisestä sekä liikennejärjestelmän ja liikkumisen muutoksesta syntyviä taloudellisia vaikutuksia, vaikutuksia toimitila-alueisiin ja keskustoihin sekä Helsingin kaupungin talouteen. Arvioinnissa otettiin huomioon yleiskaavaluonnoksen mahdollistama tiivis kaupunkirakenne, väestö- ja työpaikkaennuste sekä alueiden saavutettavuuden ja liikkumistavan muutokset.

Arvioinnin toisessa osassa (osa B) tarkasteltiin kaavataloudellisia vaikutuksia: väestö- ja työpaikkasuunnitetta sekä niistä aiheutuvaa rakentamista (kokonaiskerrosalan määrä 18 milj. k-m2). Kustannusten osalta arvioitiin maankäytön muutosalueiden, Malmin lentokentän ja kaupunkibulevardien rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä suuret liikennejärjestelmäinvestoinnit. Työssä arvioitiin myös Helsingin kaupunkitalouteen ja yksityiselle sektorille kohdistuvat rakentamis- ja ylläpitokustannukset.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Taloudellisten vaikutusten arviointi, AVE, Paikkatieto

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin kaupunki
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 12/2014
Valmistuminen 10/2015