Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Kokonaismaakuntakaavan yksi avainteemoista on yhdyskunta- ja taajamarakenne. Tavoitteena on luoda maakuntakaavalliset edellytykset laadukkaalle elinympäristölle, kehittää tasapainoista ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä korostaa eri taajamien ja keskustojen luonnetta ja roolia.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ajantasainen taustatieto olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta sekä sen kehityksestä ja muutoksista.

Olemassa olevan aineiston perusteella laaditaan vaihtoehtoisia Kymenlaakson maakunnan yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtotarkasteluja maakuntakaavoitusta varten. Vaihtoehtotarkasteluja työstetään työpajoissa (1-2 kpl) Kymenlaaksossa, joissa niitä esitellään ja käsitellään yhdessä sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Kokonaismaakuntakaavan yksi avainteemoista on yhdyskunta- ja taajamarakenne. Tavoitteena on luoda maakuntakaavalliset edellytykset laadukkaalle elinympäristölle, kehittää tasapainoista ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä korostaa eri taajamien ja keskustojen luonnetta ja roolia.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ajantasainen taustatieto olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta sekä sen kehityksestä ja muutoksista.

Strateginen suunnittelu, Ennakointi, Yhdyskuntasuunnittelu, paikkatieto, vuorovaikutus

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Kymenlaakson liitto
Sijainti Suomi / Kotka
Aloitusajankohta 11/2016
Valmistuminen 06/2017