Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Täydennysrakentamisen pelillistäminen

Selvitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja rakennusliikkeen kanssa, miten pelillistäminen voi auttaa täydennysrakentamisen asukaslähtöisessä suunnittelussa. Toteutetaan asukkaille ja aktiivikansalaisille osoitetun täydennysrakentamispelin pilotointi Helsingin Siltamäessä.

Sillä tutkitaan
– pelillisen menetelmän soveltuvuutta täydennysrakentamisen suunnitteluun;
– vaikuttavuutta eri kohderyhmien, kuten nuorten, tavoittamiseen;
– vaikutusta saadun palautteen laatuun ja määrään.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Suunnitellaan ja julkaistaan Siltamäkipeli. Kokeillaan sen avulla, millaisia mahdollisuuksia pelillistämiseen liittyy täydennysrakentamisen asukaslähtöisessä suunnittelussa. Yhdessä oppiminen asiakkaan kanssa ja pelillisen menetelmän yhteiskehittely

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin kaupunki ja YIT
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 01/2017
Valmistuminen 05/2017