Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava (MRL 72 §) laadittiin Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Karjalan Pyhäjärven ranta-alueille. Kaavoituksen yhteydessä selvitettiin alueen rantarakennusoikeuksien määrä sekä sovittiin yhteen loma-asumiseen, asumiseen, virkistykseen ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittiin erittäin laajat ympäristöselvitykset luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Kaavaprosessia edistettiin laajalla vuorovaikutuksella sekä maanomistajien että muiden osallisten kanssa.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Yleiskaava
Rantayleiskaava
Luonto- ja maisemaselvitys
Natura-arviointi

Lisätietoja

Kuisma Reinikainen
kuisma.reinikainen(at)fcg.fi

Kohteen tiedot

Tilaaja Kiteen kaupunki
Aloitusajankohta 12/2013
Valmistuminen 01/2017