Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Mäntän keskusta-alueen yleissuunnitelman päivittäminen ja toteuttamissuunnitelmien laatiminen

Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunkikeskustan yleissuunnittelu, Seppälän puistotien toteutussuunnittelu ja keskustakorttelien kehittäminen

Pienellä suomalaisella Mäntän kaupunkitaajamalla on pitkä teollinen historia. Nykyisin kaupunki on myös kansainvälisesti maineikas taidekaupunki, jossa on useita merkittäviä taidemuseoita ja -kokoelmia. Mäntän kaupunkikeskustan kehittämishanke käynnistyi v. 2004 Euroopan yhteisön tuin. Keskustan ongelmana on ollut palveluiden kuihtuminen.

FCG laatii alueelle yleissuunnitelman tarkistuksen ja keskeiselle pääkadulle, Seppälän puistotielle myös toteutussuunnitelmat. Kahta keskustan korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ns. hybridikortteleina tutkittiin tarkemmin.

Suunnittelussa on tarkasteltu keskustan kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset kehittämismahdollisuudet. Kaupunkisuunnittelussa on haettu tapoja yhdistää taide konkreettisesti kaupunkielämään. Yleissuunnitelmaluonnoksia oli mahdollisuus kommentoida osallistumalla selainpohjaiseen GIS -kyselyyn. Alikonsultti laati valaistussuunnitelmat. Tärkeänä suunnittelun välineenä on ollut virtuaalinen kaupunkimalli.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

- yleis- ja toteutussuunnittelu
- liikennesuunnittelu
- katu- ja kunnallistekninen suuunnittelu
- katuympäristösuunnittelu
- kortteli- ja tontinkäyttösuunnittelu
- ympäristötaide
- valaistustaide
- kaupallinen kehittäminen

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Mänttä-Vilppulan kaupunki
Sijainti Suomi / Mänttä-Vilppula
Aloitusajankohta 08/2015
Valmistuminen 12/2016