Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puolen Vuoreskeskus tulee liittymään kiinteäksi osaksi rinnalla sijaitsevaan Tampereen Vuoreskeskukseen sekä kaupunkirakenteellisesti että yhteisten kokoojaväylien ym. infrarakenteiden ja palvelujen kautta.

Keväällä 2014 laadittiin kaksi alustavaa luonnosta, jossa versiossa 1 alueen rakenne ja ilme perustuivat keskeisten luonnonmaiseman elementtien säilyttämiseen ja Ruskontien pohjoispuolen kerrostalovaltaisuuteen.

Luonnoksessa 2 rakenne ja ilme perustuivat katutilaa rajaaviin kaupunkimaisiin kortteleihin, ja kerrostalorakentaminen painottui alueen itäosiin. Luonnos 2 valittiin jatkotyön pohjaksi.

Työssä kuultiin myös asukkaiden mielipiteitä. Konsultin suunnittelutiimi koostui maankäytön suunnitteluun erikoistuneiden arkkitehtien lisäksi mm. maisemasuunnittelun, liikennesuunnittelun ja kunnallisteknisen huollon asiantuntijoista.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen pohjaksi Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen alueelle.

- kaupunkisuunnittelu
- yleissuunnittelu
- liikennesuunnittelu
- maisemasuunnittelu
- ympäristötaide
- hulevesien suunnittelu
- korttelisuunnittelu

Lisätietoja

Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja, arkkitehti SAFA
arja.sippola(at)fcg.fi
puh. 044 748 0315

Kohteen tiedot

Tilaaja Lempäälän kunta
Sijainti Suomi / Lempäälä
Aloitusajankohta 03/2014
Valmistuminen 12/2015