Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Mellunmäen lähiökerrostaloalueen täydennysrakentamiskartoitus

Mellunmäen lähiökerrostaloalueen täydennysrakentamiskartoitus tietomallipohjaisesti

Mellunmäen kerrostalovaltainen alue kuuluu Helsingin yleiskaavan strategisesti tärkeimpiin täydennysrakennettaviin lähiöalueisiin, joiden asukaslukua halutaan kasvattaa ja liikenneyhteyksiä parantaa. Mellunmäen rakentaminen alkoi vuonna 1968. Rakennukset ovat pääosin tyypillisiä 1970-luvun elementtitaloja ja valtaosa niistä on peruskorjattu. Suurin osa taloista on matalia (3-4 kerrosta), mutta korkein rakennus on 9-kerroksinen. Mellunmäen metroasema on maailman pohjoisin metroasema.

Rakennusliike Fira OY ja VVO halusivat yhdessä tutkia mahdollisuutta täydennysrakentamiseen asuntoyhtiösopimuspohjaisesti. Työssä tutkittiin mallia, miten eri asuntoyhtiöt (sekä omistus- että vuokrayhtiöt) voisivat innostua omien kiinteistöjensä kehittämiseen vapaaehtoispohjalta. Pilottialueeksi valittiin Mellunmäki, joka on hyvin tyypillinen aikakautensa metsälähiö.
 
Työ käynnistyi maastokäynnillä, johon osallistui myös tiimiin kuulunut maisema-arkkitehti. Hankeen tausta-arviointimenetelmänä käytimme myös kehittämämme Viherkerroin -menetelmää, jossa viheralueista luopumisen tilalle keksitään asumisen laatua palvelevia ja kohentavia muita kompensaatioita.
 
Koko alueesta laadittiin ns. lähtötilannemalli, jossa alueen pintamalli luotiin saatavilla olevasta laserkeilausdatasta. Maastomallin ja maastokäyntien pohjalta laadittiin alustavat vaihtoehdot uudisrakentamisen ja pysäköinnin sijoittelusta. Vaihtoehtoja käytiin läpi yhdessä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Projekti jatkuu taloyhtiöiden esittelyillä.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

- kaupunkisuunnittelu
- tietomallisuunnittelu

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Fira Oy
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 03/2015
Valmistuminen 12/2015