Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kivijärven venereitin monikeilaluotaukset ja tankoharaukset sekä suunnittelu

Tutkimus- ja suunnitteluhankkeen tehtävänä oli suorittaa Kivijärven alueella aiemmin laatimamme (v. 2013) esisuunnitelman mukaiset vesialueiden tutkimukset.

Tutkimus- ja mittausvene Pookilla suoritetut tutkimukset käsittivät noin 60 väyläkilometrin monikeilaluotaukset suunnitellulta väyläalueelta ja sen lähiympäristöstä, vesisyvyydeltään matalien alueiden kaikuluotaukset ja kriittisten venereitin kohtien sekä kohteiden tankoharaukset. Tehtyjen tutkimusten ja hankkeen tutkimusten perusteella määritettyjen varmistettujen alueiden myötä Kivijärven alueelle laadittiin yleissuunnitelma, jossa esitettiin perustettavat venereitit, niiden merkintä ja venereittien perustamisen kannalta tarpeelliset vesirakennustoimenpiteet. Hankkeessa laadittiin lisäksi vesilain mukainen lupahakemus, jolla haettiin aluehallintovirastolta lupaa yleissuunnitelmassa esitettyjen venereittien perustamiselle ja tarvittavien vesirakennustoimenpiteiden suorittamiselle.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Luumäen kunta
Sijainti Suomi / Luumäki ja Lemi
Valmistuminen 03/2017