Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lasten psykiatrinen perhekuntoutus: työaika- ja kustannusseuranta

Kela toteutti vuosina 2013–2016 kotiin jalkautuvan 5–12-vuotiaiden lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen (Etä-LAKU). Osana kehittämishanketta FCG tutki kontrolloimattomassa seurantatutkimuksessa palveluntuottajien käyttämää työaikaa sekä työstä aiheutuneita henkilötyökustannuksia lasten perhekuntoutuksen aikana.

Tutkimuksessa kartoitettiin välitöntä ja välillistä työaikaa sekä kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Kuntoutus toteutettiin yhden vuoden ja kuuden kuukauden (+ yhden optiovuoden) kestävänä monimuotoisena kuntoutusprosessina. Perhekuntoutus tapahtui mahdollisimman lähellä lapsen ja hänen perheensä arkielämää eli palveluntuottajat jalkautuivat perheiden luo. Kuntoutus sisälsi aloituskäyntivaiheen, varsinaisen käyntikertavaiheen ja optiona lisäkäyntikertoja. Käyntikertavaiheen aikana järjestettiin kaksi kuntoutusviikonloppua sekä seurantakäynti puolen vuoden päästä käyntikertavaiheen päättymisestä. Kehittämishankkeen kohderyhmänä olivat lapset (n = 78), joilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö, jonka lisäksi lapsella saattoi olla samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä.

Palveluntuottajien työaikaa kului enemmän välilliseen kuin välittömään työhön. Kotiin jalkautuvassa kuntoutusmallissa korostui palveluntuottajien matkustamisen osuus, joka vaihteli 29 prosentista 39 prosenttiin välillisestä työajasta.

Kuntoutusprosessin kustannukset olivat kuntoutujakohtaisesti laskettuna palveluntuottajien omilla henkilötyökustannuksilla kalleimmillaan keskimäärin 13 971 euroa ja halvimmillaan keskimäärin 10 627 euroa. Kotiin jalkautuvasta psykiatrisesta perhekuntoutuksesta on hyvin vähän saatavilla kustannustietoa, joten tutkimusta kaivataan yhä edelleen.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Kela sai tutkimuksesta yksityiskohtaista tietoa palveluntuottajien perhekuntoutukseen kohdentamasta työajasta sekä kustannuksista.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Kela
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 01/2014
Valmistuminen 06/2017