Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Selvitystyö valtionhallinnon paikkatietojärjestelmiin

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laati keväällä ja kesällä 2017 teemahaastatteluihin perustuvan selvitystyön kuntien prosesseista ja käytössä olevista ylläpitoliittymistä valtionhallinnon paikkatietojärjestelmiin.

Teemahaastatteluiden tarkoituksena oli saada sekä ylläpitäjien, eli kuntien ja kaupunkien, että ylläpitoliittymien hallinnoijien näkemyksiä nykytilanteesta ja tulevaisuudesta käytössä oleviin järjestelmiin liittyen.

Työn tavoitteena oli muodostaa kuva ylläpidon nykytilasta, hyvistä ja huonoista puolista sekä kehityssuunnitelmista kuntien ja hallinnoijien näkökulmista. Suomen kunnilla on erilaisia ja toisistaan poikkeavia käytäntöjä ylläpidossa. Otannan kautta tavoitteena oli muodostaa kuva eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä.

Haastateltavina olivat viisi kuntaa tai kaupunkia; Kokkola, Toholampi, Inkoo, Pyhtää ja Orimattila sekä viisi hallinnoijaa; Maanmittauslaitos, Väestörekisterikeskus, Liikennevirasto, Verohallinto sekä Suomen ympäristökeskus.

Kohteen tiedot

Tilaaja Maanmittauslaitos
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 04/2017
Valmistuminen 09/2017