Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Hämeenkyrö, strateginen yleiskaava

Strategisessa yleiskaavassa maankäyttöä käsitellään suurimittakaavaisella tasolla ja sen tarkoituksena on osoittaa kunnan maankäytön tulevia suuntia ja painopisteitä. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen osalta. Työn alussa kerättiin lähtötietoja ja kartoitettiin tavoitteita kaikille avoimessa tulevaisuustyöpajassa. Tavoitteita kaavoitukselle kerättiin myös Hämeenkyrön asukkaille ja toimijoille osoitetulla internetkyselyllä ja postituskyselyllä. Kunnanvaltuuston työpajaseminaarissa tutkittiin Hämeenkyrön asukkaiden ja työpaikkojen tulevaa sijoittumista. Työpajan tuloksista koostettiin neljä maankäyttövaihtoehtoa, joista laadittiin yksinkertainen kunnallistaloudellinen vaikutusten arviointi. Lähtötieto- ja tavoitetyöskentelyn sekä alustavan vaihtoehtohahmottelun pohjalta asetettiin nähtäville kaavaluonnos ja kaavaehdotus.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Hämeenkyrön oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan laadinta ja osallistamisprosessit.

Kohteen tiedot

Tilaaja Hämeenkyrön kunta
Sijainti Suomi / Hämeenkyrö
Aloitusajankohta 05/2013
Valmistuminen 12/2015