Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Valkeakoski, strateginen kaupunkikehityskuva

Valkeakosken maankäytön strateginen kehityskuva on laajamittakaavainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata Valkeakosken maankäytön suuria linjoja ja tukea kaupungin strategisia linjauksia. Kyseessä ei ole oikeusvaikutuksellinen kaava vaan kevyempi ohjaava väline. Strategisen kehityskuvatyön keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset Valkeakosken kaupungin hallittuun ja hallittavissa olevaan tasapainoiseen kasvuun sekä eheän ja taloudellisen kaupunkirakenteen kehittämiseen. Osallistaminen on olennainen osa strategista kehityskuvatyötä. Kehityskuvatyön alkuvaiheessa järjestettiin kaikille avoin tulevaisuustyöpaja, jossa ideoitiin Valkeakosken tulevaisuutta. Kaupungin valtuustoseminaarissa kerättiin näkemyksiä kehityskuvan jatkotyöstämistä varten pelityöpajamenetelmällä. Vuorovaikutustilaisuuksissa kerättyjen näkemysten pohjalta koostettiin kaksi visiomaista karttakoostetta, joita myöhemmin pelkistettiin ja jatkotyöstettiin kehityskuvakartoiksi. Kehityskuvaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville marraskuussa 2017, jolloin siitä on mahdollista antaa palautetta sekä perinteisesti kirjeitse että Internet­kyselyn kautta.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Valkeakosken maankäytön strategisen kehityskuvan laadinta ja osallistamisprosessit.

Lisätietoja

Johanna Närhi
Arkkit/Suunnittelupäällikkö
Johanna.Narhi@fcg.fi
+358 40 746 5533

Minttu Kervinen
Arkkit/Suunnittelija
Minttu.Kervinen@fcg.fi
+358 44 298 2171

Kohteen tiedot

Tilaaja Valkeakosken kaupunki
Sijainti Suomi / Valkeakoski
Aloitusajankohta 05/2017
Tarjottujen palveluiden arvo 29800.00000