Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ääneniemen koillisrannan asemakaava, Äänekoski

Alueelle laadittiin kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

Omarantaisia tontteja sisältävä 50 ha:n pientaloalueen asemakaava järven rannalle.

Maasto paikoitellen jyrkkää ja kallio lähellä maanpintaa. Haasteellinen kohde katuverkon ja kunnallistekniikan kannalta, mutta toisaalta myös mahdollistava näyttävien järvinäkymien muodostamiselle.

Kohteeseen sijoittuu tonttikooltaan ja toteuttamistavaltaan erityyppisiä aluekokonaisuuksia. Työhön kuului myös voimassa olevan asemakaavan osittainen tarkistus.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Pientaloasuinalue haastavaan maastoon järven rannalle.

Kohteen tiedot

Tilaaja Äänekosken kaupunki
Sijainti Suomi / Äänekoski
Aloitusajankohta 06/2014
Valmistuminen 10/2016