Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ämmässuon bioreaktorin monitorointi

Ämmässuon kaatopaikan bioreaktoritekniikalla toteutettu laajennus on hyvin tekninen järjestelmä. Reaktorissa kehittyvää biokaasua ohjataan kastelemalla ja automaattisella kosteuden säädöllä. Tarkoitusta varten tarkkaillaan lämpötiloja, kosteuksia ja vesipintoja kasassa sekä valvotaan pohjarakenteen mahdollisia vuotoja.

Ämmässuon jätteenkäsittelypaikan automaatiosuunnittelun toimeksiannot ovat kattaneet myös muita osa-alueita, kuten kaasumoottorivoimalaitos, biokaasunpumppaus, vedenhallinta sekä kompostointi- ja biojätteenkäsittelylaitos.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV)
Sijainti Suomi / Espoo
Valmistuminen 12/2010