Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vedentuotannon reunaehdot ja optimointi

Projektissa tarkastellaan pohjavedenottamoiden (5 kpl) ja pintavesilaitosten (2 kpl) tuotantoa kokonaisvaltaisesti eri tilanteissa. Lisäksi huomioidaan vesitornien kapasiteetit. Vedentuotannon ohjauksessa on taustalla mm. vedenottoluvat ja tekninen kapasiteetti. Ohjauksen reunaehtoja haettiin myös ympäristötekijöiden kuten sadannan ja veden riittävyyden sekä vedenlaadullisten tekijöiden kautta. Tavoitteena on vedentuotannon kokonaisoptimointi erilaiset reunaehdot huomioiden. Yhtenä osana optimoinnissa on myös energia- ja kustannustehokkuus. Näin varmistetaan riittävä, laadullisesti tasainen ja hyvä talousvesi kuluttajille erilaisissa tilanteissa.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Tampereen Vesi
Sijainti Suomi / Tampere
Valmistuminen 01/2018