Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lohiluoman tekopohjavesiselvitys

Työssä tutkittiin sadetusimeytystä tukkivan kiintoaineen esikäsittelytarvetta ja tekopohjaveden muodostumista. Pintavesien osuutta vedenottokaivoissa sekä rantaimeytymisen määrää tutkittiin mm. orgaanisen aineen molekyylikokojakauman (HPLC-SEC) ja veden isotooppien (2H ja 18O) tutkimuksilla. Lisäksi selvitettiin Lohiluoman tekopohjavesilaitoksen vedenottokaivojen raudan- ja mangaaninpoiston käsittelyn tarvetta ja eri käsittelyvaihtoehtoja sekä nykyisen lipeän syötön optimointia.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Euran kunta
Sijainti Suomi / Eura
Valmistuminen 01/2018