Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kiinteistöjen vesijohtoverkostoista ja -kalusteista talousveteen liukenevat metallit

FCG vastasi hankkeen tutkimussuunnitelmasta, toteutuksesta yhdessä vesilaitosten kanssa ja tulosten raportoinnista työryhmän ohjauksessa. Hankkeessa havaittiin, että kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista liukeni seisotettuun veteen merkitsevästi kuparia, lyijyä, nikkeliä ja sinkkiä. Putkistojen ja vesikalusteiden ikä ja materiaalit vaikuttivat selvästi metallipitoisuuksiin sekä veden kiinteistössä seisotusaika. Lisäksi talousveden laadulla havaittiin olevan vaikutusta kuparipitoisuuksiin 1 – 5 vuotta vanhoissa kupariputkikohteissa.

Juomavesidirektiivin uudistuksen mukaan talousveden kuparin, lyijyn ja nikkelin osalta valvontanäytteiden otto muuttui siten, että näytteet otetaan käyttäjän hanasta ilman edeltävää veden juoksutusta, jolloin kiinteistön vesijohdot ja -kalusteet voivat vaikuttaa veden laatuun. Kuluttajille laadittiin myös pienimuotoinen web-pohjainen kysely veden juoksutuskäytännöistä. Hankkeen tuloksista laadittiin diplomityö Aalto-yliopistoon.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja 8 vesilaitosta
Sijainti Suomi / Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Iisalmi, Kouvola, Lappeenranta, Oulu, Tampere
Valmistuminen 01/2018