Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Iin Palokankaan tuulivoimapuiston YVA-menettely

YVA-menettely Tuulivoimayleiskaava Näkemäalueanalyysi Valokuvasovitteet Melumallinnus Varjostusmallinnus Luontoselvitys (kasvillisuus, pesimälinnusto, muuttolinnusto, lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys) Natura-arviointi

Hanke koostui Iin Palokankaan 12 tuulivoimalan tuulivoimapuiston YVA-menettelystä. Palokankaan alue sijoittuu välittömästi aikaisemmin rakennettujen Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen yhteyteen. Yhdessä tuulivoimapuistot muodostavat laajan yhtenäisen tuulivoima-alueen Olhavan ja Kuivaniemen välille valtatien 4 ja Oulu-Kemi junaradan itäpuolelle, noin 3 kilometriä merenrannikosta sisämaahan päin. YVA-menettely valmistui vuonna 2017.
Hankkeessa laaditaan tuulivoimayleiskaava

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Iin Palokankaan tuulivoimapuiston YVA-menettely ja tuulivoimayleiskaava.

Kohteen tiedot

Tilaaja TuuliWatti Oy
Sijainti Suomi / Ii
Aloitusajankohta 10/2015
Valmistuminen 06/2017
Tarjottujen palveluiden arvo 91328.00000