Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ämmässuon louhinta, ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (STE) laati Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) vuonna 2012 hakemuksen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueen kalliolouhoksen ja kivenmurskaamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemusta muutettiin vuonna 2014. Keskeiset muutokset olivat jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelta murskattavaksi tuotavan kiviaineksen ja alueen ulkopuolelle toimitettavan murskeen määrien suurentaminen. Murskattavan kiviaineksen määrä on muutosten jälkeen keskimäärin 300 000 - 600 000 t/a. Ulkopuolisen louheen vastaanoton aloittamisessa tärkeänä tekijänä oli Blominmäen jätevedenpuhdistamolla käynnistynyt HSY:n tulevien vuosikymmenten suurin louhintatyömaa.
Vuonna 2017 STE laati ELY-keskukselle kyselyn siitä, tuleeko Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa suoritettavalle louhinnalle ja murskaukselle tehdä YVA.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus ja sen päivitys

Kohteen tiedot

Tilaaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 05/2012
Valmistuminen 05/2014
Tarjottujen palveluiden arvo 22000.00000