Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ämmässuon mädätyslaitoksen ympäristölupahakemuksen asiakirjojen laatiminen

Ympäristölupahakemus

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laati Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen biojätteen käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksen, joka tuli vireille vuonna 2011. Ympäristölupahakemusta muutettiin vuonna 2013. Keskeinen muutos oli märkämädätyksen muuttaminen ns. osavirtaprosessiksi. Mädätyksen kapasiteetiksi muutettiin 44 000 t/a, kun se alkuperäisessä suunnitelmassa oli 80 000 t/a.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristölupahakemus, sen päivitys ja lupatarkasteluja

Kohteen tiedot

Tilaaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Sijainti Suomi / Espoo
Aloitusajankohta 10/2010
Valmistuminen 05/2014
Tarjottujen palveluiden arvo 72333.00000