Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Viinivaara-hankkeen Olvassuon Natura-arviointi

Oulun kaupunki suunnittelee hyödyntävänsä Viinivaara-Kälväsvaaran alueen pohjavesivaroja, jolla voidaan varmistaa Kanta-Oulun vedenhankinta. Hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000 m3/d, josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu otettavan 8 000 m3/d ja Kälväsvaarasta 3 000 m3/d. Vedenottoratkaisu on suunniteltu siten, että vaikutukset keskeisiin vesistöihin ja luontoarvoihin voidaan minimoida.

Pohjavesihankkeen Kälväsvaaran alue sijoittuu osittain Olvassuon Natura-alueelle (FI1103829). Oulun Veden Viinivaara-Kälväsvaaran pohjavedenottohanke aiheuttaa mallinnusten mukaan muutoksia pohjavesitaseessa ja virtaamissa Olvassuon Natura-alueella. Olvassuo on laaja, runsasvetinen ja yksi edustavimmista aapasuokokonaisuuksista maassamme. Natura-arvioinnissa on tarkasteltu näiden vaikutusten suuruutta ja merkittävyyttä Natura-alueen suojeluperusteille sekä alueen eheydelle.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Olvassuon Natura -arviointi Viinivaara -hankkeessa.

Kohteen tiedot

Tilaaja Oulun kaupunki
Sijainti Suomi / Oulu
Aloitusajankohta 05/2016
Valmistuminen 04/2017
Tarjottujen palveluiden arvo 0.00000