Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Västerskogin pohjavesitutkimus

Kallioperätutkimukset ja pohjavesiolosuhteet

Kiviaineksen otto ja ylijäämämaiden läjitys Västerskogin tilalla Tuusulassa. Kallioreikien poraukset, havaintoputkien asennukset, vesimenekkikokeet, kallioreikien videokuvaukset sekä rakoilu ja ruhjetulkinta. Kaivokartoitukset ja pohjavesiolosuhteet. Arviointi hankkeen vaikutuksesta pohjaveden laatuun ja virtausolosuhteisiin, lähimpiin pohjavesialueisiin, talousvesikaivojen antoisuuteen ja vedenlaatuun sekä Päijänne-tunneliin.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Kallioperätutkimukset, kaivokartoitus ja pohjavesiolosuhteet.

Kohteen tiedot

Tilaaja Tuusulan kunta
Sijainti Suomi / Tuusula
Aloitusajankohta 04/2012
Valmistuminen 12/2012
Tarjottujen palveluiden arvo 37013.10000