Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Saani- ja Elämänjärven luontoselvitys

Luonto- ja maisemaselvitys laadittiin Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaavan maankäytönsuunnittelua varten. Selvitysalueeseen kuuluivat Saanijärvi, Raudanjärvi, Elämäjärvi, Liitonjärvi, Kinturi, Kolkunjärven Pihtiputaaseen kuuluva osa sekä 29 muuta pienempää järveä tai lampea. Rantaviivan pituus on noin 150 km.

Luonto- ja maisemaselvityksen tavoitteena oli paikantaa merkittävät maisema-alueet ja arvokkaat luontokohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti edustavia sekä selvittää uhanalaisen tai alueellisesti muutoin huomionarvoisen lajiston esiintymiä ja esiintymisedellytyksiä riittävällä tarkkuudella. Selvitys perustui liito-orava-, linnusto-, luontotyyppi- ja maisemakartoitukseen.

Selvitysraportissa on esitetty alueen ympäristöolosuhteiden ja maisema- ja luontoarvojen nykytila sekä hankkeessa huomioitavat maisema- ja luontokohteet. Lisäksi rannat jaettiin neljään maisemaekologiseen luokkaan. Työssä annettiin rantarakentamissuosituksia.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys

Kohteen tiedot

Tilaaja Pihtiputaan kunta
Sijainti Suomi / Pihtipudas
Aloitusajankohta 05/2014
Valmistuminen 02/2017
Tarjottujen palveluiden arvo 26600.00000