Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Simon tuulivoima YVA

YVA-menettely Tuulivoimayleiskaavat Näkemäalueanalyysi Valokuvasovitteet Melumallinnus Varjostusmallinnus Luontoselvitys (kasvillisuus, pesimälinnusto, muuttolinnusto, lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys, Natura-arvioinnin tarveharkinta) Porotalousselvitys Rakennuslupapiirustukset

Hanke koostui neljästä erillisestä uudesta tai laajennettavasta hankealueesta; Onkalo (3+11 voimalaa), Karsikko (5 voimalaa), Halmekangas (10 voimalaa) ja Leipiö 4+13 voimalaa) sekä jo rakennetusta Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuistosta. Hanke sisälti tuulivoimapuistojen 110 kV voimajohtoreitin ympäristöselvitykset Keminmaan Taivalkosken sähköasemalle. YVA-menettely päättyi helmikuussa 2014.
Tuulivoimakaavat laadittiin Onkalon (3+3 voimalaa), Halmekankaan (11 voimalaa) ja Leipiön (4+13 voimalaa) hankealueille. Tuulivoimakaavat on hyväksytty kunnanvaltuustossa lokakuussa 2014.
Hankkeen tuulivoimalat on rakennettu 2016-17.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Simon tuulivoimapuistot, YVA-menettely ja osayleiskaavat.

Kohteen tiedot

Tilaaja TuuliWatti Oy
Sijainti Suomi / Simo
Aloitusajankohta 01/2012
Valmistuminen 03/2014
Tarjottujen palveluiden arvo 95201.00000