Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kimolan kanavan vaikutusten arviointi ja kannattavuustarkastelu

Kimolan kanava yhdistää Kymijoen vesitieyhteyden Päijänteelle. Heinolan kaupunki, Iitin kunta ja Kouvolan kaupunki ovat yhdessä Kymenlaakson liiton kanssa nostaneet vesitiehankkeen yhdeksi seutukunnan kärkihankkeeksi.

Työssä arvioitiin Kimolan kanavan vaikutuksia matkailuun ja muuhun yritystoimintaan, rantakiinteistöjen arvoon ja kysyntään sekä työllisyyteen ja kuntien verotuloihin. Vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta arvioitiin Kimolan kanavan aluetaloudellista kannattavuutta. Lisäksi laadittiin esitys toimenpiteistä, joilla kanavan vaikutusalueen kunnat ja yritykset voivat edistää kanavasta saatavia hyötyjä. Kimolan kanavan rakentamiskustannukset ovat noin 21 miljoonaa euroa. Alueen kunnat ja valtio ovat sitoutuneet hankkeen rahoitukseen.

analyysin käyttötarkoitus: päätöksenteon ja jatkosuunnittelun tausta-aineisto

Kohteen tiedot

Tilaaja Heinolan kaupunki, Iitin kunta ja Lappeenrannan kaupunki
Sijainti Suomi / Kouvola
Valmistuminen 05/2018