Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Giga Vaasa - hankkeen vaikutusten arviointi

Tehtävänä oli arvioida kemian suurteollisuuden (mm. akkutehdas) sijoittumisen mahdollistavien Vaasan Laajametsän ja Mustasaaren Granholmsbackenin osayleiskaavamuutosten ja tarkentavien asema-kaavojen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, luonnonympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan, ihmisiin ja ihmisten elinoloihin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Kaavoitettavien alueiden laajuus on noin 800 hehtaaria ja tehdasrakennusten koko noin 30-50 hehtaaria.

analyysin käyttötarkoitus: yleis- ja asemakaavojen sekä päätöksenteon tausta-aineisto

Kohteen tiedot

Tilaaja Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta
Sijainti Suomi / Vaasa
Valmistuminen 05/2018