Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Garden Helsinki - hankkeen kaupallisten vaikutusten arviointi

Työssä arvioitiin Garden Helsinki - hankkeen kaupalliset vaikutukset. Hanke sisältää yksityisen monitoimiareenan ja muiden tapahtuma-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen sekä toimistojen, asuntojen ja majoitustilojen rakentamisen (noin 225 000 krs-m2). Nykyinen jäähalli säilyy yleisötapahtumien ja liikunnan käytössä. Hankkeen investointikustannukset ovat noin 700 milj.€.

Työssä esitettiin Garden Helsinki - hankkeen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja saavutettavuus eri kulkumuodoilla, määriteltiin hankkeen vaikutusalue, arvioitiin vaikutusalueen väestön palvelukysynnän kehitys sekä arvioitiin Garden Helsinki - hankkeen yhteyteen suunniteltujen liike- ja ravintolatilojen sekä suunniteltujen tapahtumien vaikutukset. Paikallisen kysynnän, vaikutusten arvioinnin tulosten ja kaupungin tavoitteiden perusteella esitettiin suositukset hankkeen liiketilan mitoituksesta ja palvelujen luonteesta.

analyysin käyttötarkoitus: asemakaavamuutoksen ja päätöksenteon tausta-aineisto

Kohteen tiedot

Tilaaja Projekti GH Oy
Sijainti Suomi / Helsinki
Valmistuminen 05/2018