Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimallin kehittäminen

Työssä laadittiin aluetaloustieteelliseen viitekehykseen perustuva arviointimalli, jolla voidaan arvioida ja mallintaa alueelle sijoittuvan yrityksen / investoinnin aikaansaamat vaikutukset sijaintikunnan työllisyyteen, verotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin.

Arviointimalli kokoaa arvioinnin tulokset / aluetaloudelliset vaikutukset havainnollisiksi taulukoiksi ja diagrammeiksi, joita voidaan sellaisenaan hyödyntää esittelyissä ja päätöksenteossa.

analyysin käyttötarkoitus: Lahden seudulle sijoittuvien yritysten aluetaloudellisten kerrannais- ja pitkäaikaisvaikutusten todentaminen päätöksenteon ja elinkeinokehittämisen toimenpiteiden tu-kena

Kohteen tiedot

Tilaaja Lahden seudun kehitys LADEC Oy
Sijainti Suomi / Lahti
Valmistuminen 06/2006