Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitykset

Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksissä tehtävänä on selvittää matkailun taloudelliset vaikutukset (välitön ja välillinen matkailutulo, työllisyysvaikutus sekä palkka- ja verotulovaikutus).

Tutkimusmenetelmänä on kaikissa selvityksissä käytetty pohjoismaista tulo- ja menomenetelmää, joka on yleisimmin käytetty menetelmä Suomessa. Selvityksiin on sisältynyt kyselyt yrityksille ja mökinomistajille sekä matkailijahaastattelut. Keskeisenä lähtöaineistona on ollut myös Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri. Taina Ollikaisen vastuulla selvityksissä on ollut matkailutulon, matkailutyöllisyyden, palkka- ja verotulovaikutusten sekä matkailun kokonaishyödyn arviointi.

analyysin käyttötarkoitus: matkailun taloudellisen merkityksen todentaminen

Yhteensä viisi selvitystä, asiakkaina Etelä-Pohjanmaan Liitto, Äänekosken Kaupunki, Witas Oy, Lahti Region Oy ja Miset Oy. Selvitykset tehtiin vuosina 2015-2018.

Kohteen tiedot

Tilaaja useita
Sijainti Suomi
Valmistuminen 05/2018