Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Raisiontien nelikaistaistuksen esisuunnitelma

Projektissa laadittiin nelikaistaistuksen esisuunnitelma Raisiontielle välille Turun raja - Ihalantien liittymä. Raisiontien liikenne on kasvanut merkittävästi, mikä aiheuttaa ongelmia suunnittelualueen liittymissä. Haasteena suunnitelman laatimisessa oli Raisiontien varren tiheä asutus, suojelukohteet sekä Raisionjoen varren maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Ongelmien ennakoitiin lisääntyvän uuden maankäytön myötä.

Suunnitelmassa selvitettiin mahdollisuudet nelikaistaistuksen vaiheittain toteuttamiselle teknisesti, verkollisesti ja liikenteellisen toimivuuden osalta. Lisäksi esisuunnitelmassa tarkasteltiin pikaraitiotien tilavarausta Raisiontien varrella. Suunnitelmavaihtoehdoista ja esisuunnitelmasta laadittiin vaikutusten arviointi ja esitettiin periaatteet haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

Kohteen tiedot

Tilaaja Raision kaupunki
Sijainti Suomi / Raisio
Valmistuminen 04/2008