Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kaarinan Portin liikenneselvitys

Projektissa laadittiin Kaarinaan valtatien 1 (E18) varrelle suunnitellun kaupallisen keskittymän liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi. Hankkeen suunniteltu kokonaiskerrosala on noin 100 000 kerrosneliömetriä. Suurin osa kerrosalasta on tilaa vievää kauppaa, mutta tämän lisäksi alueelle suunniteltiin sijottuvan myös noin 25 000 k-m2 päivittäistavaran hypermarket.

Projektissa tutkittiin tieverkkovaihtoehtoja, alueen liittämistä yleiseen tieverkkoon sekä vaihtoehtojen vaikutuksia mm. liikenteen toimivuuteen. Erityisenä haasteena oli kaupallisen alueen liikenteen liittäminen valtatielle 1 (E18), missä tuli huomioida rampin ja siltatyypin lisäksi kustannukset ja moottoritien liikennöinnin toimivuus. Vaikutusten arvioinnin ja Tiehallinnon kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella selvityksessä esitettiin alustava toimenpidesuunnitelma alueen liikennöinnin hoitamiseksi.

Kohteen tiedot

Tilaaja Skanska Talonrakennus Oy
Sijainti Suomi / Kaarina
Valmistuminen 04/2010