Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Merenkurkun kiinteä yhteys ja alueen energiantuotantopotentiaali

Hankkeessa selvitettiin Merenkurkun alueen uusiutuvan energiantuotannon potentiaalia sekä energiantuotannon ja Vaasa-Uumaja välille rakennettavan kiinteän liikenneyhteyden mahdollisia synergiaetuja. Merenkurkun alueen tuulivoimalle soveltuvat alueet kartoitettiin sekä rannikolla että kiinteän yhteyden rakentamisen edellyttämillä tekosaarilla. Alueiden soveltuvuutta arvioitiin ympäristövaikutuksien ja laitoksen teknisen toteutettavuuden perusteella ottaen huomioon Merenkurkun alueen luonnon erityispiirteet.

Energiantuotantomahdollisuuksia arvioitiin sekä pysty- että vaaka-akselisilla tuulivoimalaitoksilla. Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia integroida pienempiä tuulivoimayksiköitä siltarakenteeseen. Tuulivoiman lisäksi hankkeen yhteydessä tutkittiin myös mahdollisuuksia hyödyntää merenpohjan aaltoenergiaa.


Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi, Ruotsi / Merenkurkku
Ruotsi / Merenkurkku
Valmistuminen 04/2009