Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta

Selvitysalueena oli nk. Sipoon liitosalue - Sipoosta ja vähäisessä määrin myös Vantaan puolelta Helsinkiin vuonna 2009 liitetty alue. Kokonaispinta-alaltaan runsaan 29 km²:n suuruinen liitosalue on maisemaltaan ja topografialtaan hyvin monipuolinen. Alueella sijaitsee runsaasti maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -kohde.

Tavoitteena oli tuottaa alueen vaihtelevasta maisemasta ja monipuolisesta maisemarakenteesta kokonaisvaltainen kuva alueen suunnittelua varten, sekä tarjota taustatietoa ja ehdotuksia koko kaupunkirakenteen kehittämiselle. Työhön sisältyivät muun muassa historialliset, maisemakuvalliset sekä nykyisen virkistyskäytön selvitykset sekä asuinrakentamisen ja virkistyskäytön ideointia maiseman ominaispiirteiden pohjalta.

Lisätietoja

Maiseman kehitys


Maisemarakenne

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Sijainti Suomi / Helsinki
Valmistuminen 11/2009