Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kantakaupungin yleiskaava, Hanko

Hangon kaupunki käynnisti yleiskaavahankkeen loppuvuonna 2007. FCG valittiin laatimaan kaava. Lisäksi FCG teki kaupan palveluverkkoselvityksen ja rakennetun ympäristön kaupunkikuvaselvityksen sekä suoritti asukaskyselyn ja siihen liittyvien aineistojen käsittelyn ja raportoinnin.

Yleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella määritettyjen muutostarpeiden pohjalta laadittiin yleiskaavaehdotus talven 2010/2011 aikana.

Yleiskaava-alue sijaitsee Hangon kantakaupungin ja sen lähiympäristön alueilla. Alueelle laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tavoitteena oli kehittää keskusta-aluetta vireänä ja toimivana kaupunkirakenteen osana.

Keskustan asumismahdollisuuksia ja kaupallista vetovoimaisuutta haluttiin lisätä ja työpaikkaomavaraisuutta, virkistysyhteyksiä, suojelua sekä rannan monipuolista käyttöä turvata.

Kohteen tiedot

Tilaaja Hangon kaupunki
Sijainti Suomi / Hanko
Aloitusajankohta 01/2010
Valmistuminen 05/2012