Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Mäntsälän maankäytön visio 2040

Mäntsälän kaupungin edustajien ja FCG:n toteuttamien työpajojen tuloksena hahmoteltiin kolme erilaista maankäytön visiota 2040. Toimeksiannon lopputuloksena on vaihtoehtoisten rakennemallien ja tavoitemallin vaikutusten arviointi, joka painottuu liikenteellisten ja yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointiin.

Vaihtoehtoisten rakennemallien vaikutukset on arvioitu seuraavista teemoista:
• liikenne ja liikkuminen
• elinkeinoelämän toimintaedellytykset
• kuntatalous
• rakentamisen ja liikenteen ilmastovaikutukset.

Kohteen tiedot

Tilaaja Mäntsälän kunta
Sijainti Suomi / Mäntsälä
Valmistuminen 09/2010