Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelu, Espoo

Aikaisemmin tehtyjen sijoituspaikkavertailujen ja hankesuunnitelman perusteella FCG laati vuosina 2010-2011 laajan yleissuunnitelman Espoon uuden jätevedenpuhdistamon toteutuksesta Kehä III:n varteen Blominmäkeen. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin ja täydennettiin pääsuunnitteluvaiheella 2013-14, jolloin laadittiin laitoksen luolastosta 3D-malli sisältäen rakenteet, päälaitteet ja –putket sekä IV-kanavat. Tämä toimi louhintasuunnittelun ja muun toteutussuunnittelun lähtötietona. Parhaillaan käynnissä on laitostekninen toteutussuunnittelu. Louhinnat on saatetut loppuun ja rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2018. FCG toimii hankkeessa myös tietomallikoordinaattorina.

Blominmäen puhdistamo tulee valmistuessaan 2021 käsittelemään yli 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Länsi-Vantaan, Kirkkonummen ja Siuntion alueilta. Käsittelyprosessiksi on valittu kaksivaiheisella jälkisuodatuksella varustettu aktiivilieteprosessi, jolla saavutetaan erittäin hyvä puhdistusteho sekä typen että fosforin suhteen. Syntyvä jätevesiliete tiivistetään koneellisesti, mädätetään ja syntyvästä biokaasusta tuotetaan kaasumoottoreissa sähköä ja lämpöä. Laitoksella hyödynnetään laajasti lämmön talteenottoa ja sen onkin lämmityksen suhteen omavarainen.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Sijainti Suomi / Espoo
Valmistuminen 12/2021