Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Urheilukentän yleissuunnitelma ja siihen liittyvä pohjavesiselvitys, Humppila

Uudelle yu-kentälle on varattu sijoituspaikka rinteestä. Korkeusero kentän alueella on enimmillään n. 15 m. Pohjamaa on kantavaa. Perustasaus määritettiin massatasapainon perusteella. Kenttä sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueella olevan pohjavesikaivon takia laadittiin arvio kentän vaikutuksesta kaivon pohjaveden laatuun.

Kohteen tiedot

Tilaaja Humppilan kunta
Sijainti Suomi / Humppila
Valmistuminen 11/2011