Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kemijoen ranta-alueen suunnittelu

Yleis- ja toteutussuunnittelu 2009-2011
Suunnittelualueen toteutuskustannuksiksi on arvioitu noin 9.1 milj. € (alv. 0 %), josta rantarakenteiden osuus on noin 3 milj. € (alv. 0 %)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tehtävät:

1. Aluesuunnittelu, sisältäen katu- ja vesihuoltosuunnittelun, LP-alueiden ja raittien suunnitte¬lun sekä liikenteen ohjauksen suunnittelun
2. Kaupunkikuvallinen katuympäristö- ja puistosuunnittelu
3. Ranta- ja laiturirakenteiden suunnittelu rakennesuunnittelu mukaan lukien
4. Kustannussuunnittelu
5. Edellisiin osatehtäviin liittyvä GEO -suunnittelu
6. Valaistuksen suunnittelu (alikonsultti)

Suunnitteluhankkeen tehtävä oli laatia Rovaniemen kaupungin keskeisimmille ranta-alueille Kemijoen länsirannalle Arktikumilta Kirkkolammelle ulottuva rannan yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on parantaa Rovaniemen keskusta-alueen ja asukkaiden viihtyisyyttä sekä ranta-alu¬eiden toimintaympäristöä. Suunnittelualueen rantaviivan pituus on noin 2.3 km.

Rantarakenteiden osalta suunniteltiin ranta-alueiden eri toimintojen sijoitukseen sekä laaduk-kaaseen ympäristöön ja vaativiin virtausolosuhteisiin soveltuvat alustavat rakennetyypit. Rantarakenteet käsittävät rantamuurin ja/tai verhottavan rantaluiskan sekä rantalaiturit osana rantamuuria ja kelluvat ponttonilaiturit. Alueen maisemasuunnittelu käsitti kaupunkiku¬vallisen tarkastelun sekä ranta-alueen toimintojen ja puistorakenteiden suunnittelun.

Kohteen tiedot

Tilaaja Rovaniemen kaupunki, Olli Peuraniemi
Sijainti Suomi / Rovaniemi
Valmistuminen 02/2011