Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Penttilänrannan 1. asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelu 2010-2012, rakentaminen alkoi 2011

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tehtävät:

1. Aluesuunnittelu, sisältäen katu- ja vesihuoltosuunnittelun, LP-alueiden ja raittien suunnittelun sekä liikenteen ohjauksen suunnittelun
2. Kaupunkikuvallinen katuympäristö- ja puistosuunnittelu
3. Ranta- ja laiturirakenteiden toteutussuunnittelu
4. Pumppaamoiden suunnittelu, 2 kpl (sisältää arkkitehti- koneisto-, sähkö-, instrumentointi-, rakennesuunnittelun)
5. Kustannussuunnittelu
6. Edellisiin osatehtäviin liittyvä GEO -suunnittelu
7. Valaistuksen suunnittelu (alikonsultti)

Joensuun kaupungissa sijaitseva Penttilänranta on osa vanhaa Pielisjoen rannassa sijaitsevaa saha-aluetta, jonka Joensuun kaupunki on puhdistanut pilaantuneista maista. Kaupunki on kaavoittamassa alueen pääosin asumiseen, koko alueen asukasmääräksi on arvioitu n. 3 000 asukasta. Rakentaminen kestänee seuraavat 20 vuotta. Rakentaminen alkaa rantaluiskan osalta vuoden 2012 aikana. Ranta-alueen pituus on yhteensä noin 1.1 km.

Erityiskohteena ovat rantarakenteet ja siihen liittyvä näköalatasanne joen varteen sekä vene-satama, joka rakennetaan entisen pilaantuneista sedimenteistä puhdistetun tukkialtaan paikalle. Venesatamasta osoitetaan venepaikat noin 90 veneelle. Venesataman yhteyteen sijoittuu myös vierassatama, josta on osoitettu venepaikat noin 13 vierasveneelle. Lisäksi venesatama-alueelle sijoittuu nostolaituri, veneluiska ja sen yhteyteen sijoitettu varustelulaiturijakso.


Kohteen tiedot

Tilaaja Joensuun kaupunki
Sijainti Suomi / Joensuu
Valmistuminen 02/2012