Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Sipoonrannan aluerakentamisen suunnittelu ja valvonta

Suunnittelu 2009-2012, Rakentaminen 2010-
Rakentamiskustannus noin 120 milj. euroa, infratyöt n. 15 milj. euroa (alv. 0 %).

Uusi asuinalue merenrannassa Sipoossa, noin 20 km Helsingin keskustasta itään. Alueelle rakennetaan 250 kpl asuntoja, pienkerrostaloja, rivitaloja, erillistaloja sekä keskus piazza katuineen, puistoineen ja vierasvenesatamineen.

Sipoonranta oli vanha kahden saaren välissä oleva pehmeäpohjainen entinen täyttöalue, jota käytettiin pääasiassa veneiden säilytykseen. Esimaanrakennustyöt on aloitettu vuonna 2010 maapohjan vahvistuksilla, pilaantuneiden maiden puhdistuksilla sekä uusien ponttilaiturien rakentamisella entiselle merialueelle. Katujen, puiston, torin sekä asuinrakennusten rakentaminen käynnistyi esimaanrakentamisen jälkeen v. 2010. Merialueen ruoppauksia suoritettiin kesällä 2011.

Meren läheisyydestä johtuen asuinrakennusten autokellareihin jouduttiin rakentamaan erillinen tulvasuojarakenne talojen ulkopuolelle. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle v. 2011 keväällä ja alueen rakentaminen edelleen.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tehtävät:

1. Pilaantuneen maan kunnostusluvat, tutkimukset ja työn valvonta sekä sedimenttitutkimukset
2. Ympäristöluvat kuten varastointiluvat ja betonin hyötykäyttö luvat
3. Pohjatutkimukset ja perustamistapalausunnot
4. Vesilain mukaisen hakemussuunnitelman laadinta vesialueen käytölle (toteutusvaiheet 1 ja 2); täyttötyöt ja laiturirakenteet
5. Vesialueen työnaikainen tarkkailu
6. Ruoppaussuunnitelmat ja rantarakenteiden suunnitelmat
7. Esirakentamissuunnitelmat, tulvansuojarakenteiden suunnittelu asuinrakennusten kellareille
8. Nykyisen laiturin sukellustutkimukset ja kunnostussuunnitelma
9. Ponttiseinälaitureiden rakennesuunnittelu noin 500 m
10. Torin, oleskelualueiden ja puistojen pintarakenteiden suunnitelmat tukimuureineen
11. Pohjarakennussuunnitelmat, kaivannot ym.
12. Infratöiden kustannusarviot, urakoiden kilpailuttaminen ja kustannus seuranta
13. Liikennöinti, katusuunnitelmat sekä valaistussuunnitelmat.
14. Vesi, viemäri ja hulevesi yleissuunnitelmat sekä rakennussuunnitelmat
15. Pohjarakennustöiden valvonta
16. Yhteydenpito hankeen suunnitteluvaiheen sidosryhmiin


Kohteen tiedot

Tilaaja Helena Karihtala, Sipoonranta Oy
Sijainti Suomi / Sipoo
Valmistuminen 03/2012