Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan maisemaselvitys

Maisemaselvityksen kohteena oli Kokemäen keskusta lähiympäristöineen.

Selvitysalueen rajaus noudatti Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan rajausta. Kokemäen kaupunki sijaitsee Satakunnassa 43 kilometrin päässä Porista kaakkoon. Rautatie halkoo aluetta itä-länsisuunnassa. Valtatie 2 kulkee tarkastelualueen eteläosassa kaakko-luodesuuntaisena. Voimakkaasti meanderoiva Kokemäenjoki virtaa alueen halki pohjoisesta luoteeseen. Selvitysalue oli topografialtaan melko pienipiirteistä mutta hyvin alavaa. Alueelle sijoittui runsaasti kulttuurihistoriallisia arvoja. Kokemäen kirkonseutu, Kokemäenkartanon historiallinen maisema, Pyhän Henrikin saarnahuone historiallisine ympäristöineen sekä Peipohjan rautatieasema-alue lukeutuvat valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.

Kohteen tiedot

Tilaaja Kokemäen kaupunki
Sijainti Suomi / Kokemäki
Valmistuminen 03/2011