Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Luvian keskustan osayleiskaavan maisemaselvitys

Selvitysalueena oli Luvian keskusta lähiympäristöineen.

Selvitysalueen rajaus noudatti Luvian keskustan osayleiskaavan rajausta. Selvitysalueen kokonaispinta-ala oli noin 19,7 km2. Selvitysalue rajautui lounaassa peltoaukealla Sassilanjuopaan. Luvian keskustan koillispuolella selvitysalueeseen lukeutui laajoja valtatien 8 varrella olevia selännealueita molemmin puolin valtatietä. Selvitysalue oli topografialtaan melko pienipiirteinen. Peltolaaksot olivat avoimia ja monin paikoin lähes tasaisia. Alueelle sijoittui varsin runsaasti kulttuurihistoriallisia arvoja. Tarkastelualueeseen sisältyi kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Luvian kirkonkylä ja Peränkylä.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Luvia, Satakunta
Valmistuminen 03/2011