Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Noormarkun osayleiskaavan maisemaselvitys

Tarkasteltavana alueena oli Noormarkun keskusta lähiympäristöineen.Selvitysalueen rajaus noudatti Noormarkun taajamaosayleiskaavan rajausta. Noormarkunjoki virtaa alueen pohjoisosan halki kaakko-luodesuuntaisena. Etelämpänä tarkastelualueen poikki virtaa Söörmarkunjoki samoin kaakko-luodesuuntaisena. Pohjois-eteläsuunnassa aluetta halkoo Vaasantie, josta erkanee Söörmarkun kohdalla Parkanontie. Selvitysalue oli topografialtaan melko pienipiirteinen. Laajat metsäiset alueet vuorottelivat kapeiden peltolaaksojen kanssa. Alueelle sijoittui kulttuurihistoriallisia arvoja. Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset sekä Söörmarkun kylä lukeutuvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Porin kaupunki
Sijainti Suomi / Pori
Valmistuminen 03/2011