Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ympäristövaikutusten arviointi 400 kV voimajohtohankeessa Ventusneva (Kokkola)-Pyhänselkä (Muhos)

Fingrid Oyj:n Kokkolan ja Muhoksen välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi kesällä 2009 ja päättyi loppuvuodesta 2010.YVA-menettelyssä tarkasteltiin Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhänselän sähköasemien välillä yhtä pääreittivaihtoehtoa sekä Siikajoen ja Muhoksen välillä kuutta vaihtoehtoista alavaihtoehtoreittiä. Hankkeelle myönnettiin vuoden 2011 Hyvä YVA-palkinto.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Fingrid Oyj
Sijainti Suomi / Kokkola, Muhos
Valmistuminen 12/2010