Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vt 15, Keltakankaan eritasoliittymä, Kouvola, tieympäristösuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on teettänyt tiesuunnitelman Keltakankaan liittymän muuttamisesta eritasoratkaisuksi. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Kasvillisuudella jäsennetään liittymän ympäristön tiemilijöötä sekä pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta: tästä esimerkkinä kukkaniityt.

Itäpuolen liittymärampin sisäosan niitylle istutetaan kotikatajia nauhamaisiksi istutuksiksi. Länsipuolen rampin sisäosaan istutetaan visakoivikko. Valtatielle 15 uusia runkopuita tulee ramppien yhteyteen. Pensasistutukset on keskitetty pysäkkien sekä sillan ja meluaitojen läheisyyteen.

Meluvallin maisemoinnissa ja istutuksissa otetaan huomioon ympäröivä maisema. Puuistutukset on sijoitettu näkösuojaksi rakennusten eteen. Pensasistutuksilla korostetaan maaston muotoilua ja luodaan kerroksellisuutta.
Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sijainti Suomi / Kouvola
Valmistuminen 03/2012