Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Klaukkalan ohikulkutie Nurmijärvi-Vantaa Yleissuunnitelman 2005 tarkistaminen, tieympäristön hoitokartat 2011-2012

Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt Klaukkalan ohikulkutien suunnitelmien tarkistuksen. Yleissuunnitelman tarkistus sisältää kaksi Klaukkalan ohikulkutien linjausvaihtoehtoa sekä niihin liittyvien tiejärjestelyjen likimääräisen sijainnin, liikenteelliset ja tekniset periaate-ratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustavan kustannusarvion.

Nurmijärven kunta laati samanaikaisesti laajat selvitykset alueen tulevista maankäytön tarpeista sekä alustavan ohikulkutiehen liittyvän katuverkon.

Maisemointiratkaisuissa on panostettu risteyskohtiin, eritasoliittymiin, linja-autopysäkkien, meluesteiden ja asutuksen läheisyyteen.


Ve 2B:n linjaus Klaukkalan keskustan kohdalla


Klaukkalan ohikulkutien liittyminen Hämeenlinnan väylään (Vt 3).

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Uudenmaan ELY-keskus
Sijainti Suomi / Klaukkala
Valmistuminen 03/2012