Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vt 1 Veikkolan kohdalla, meluesteiden suunnittelu, tieympäristösuunnitelma

Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt FCG:llä valtatien 1 Veikkolan kohdan meluesteiden tiesuunnitelmatasoisen suunnittelun. Meluaitojen tuli olla absorboivia. Maisemointiratkaisuissa on panostettu asutuksen, linja-autopysäkkien ja meluesteiden läheisyyteen.


Poikkileikkauksia valtatieltä 1 meluesteiden kohdilta.


Ote tiesuunnitelmakartasta

Kohteen tiedot

Tilaaja Uudenmaan ELY-keskus
Sijainti Suomi / Veikkola
Valmistuminen 03/2011