Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vt 6 Kitee, Alikulku- ja liittymäjärjestelyt Pajarinhovin kohdalla,

Pohjois-Savon ELY-keskus on teettänyt FCG:llä tie-ja rakennussuunnitelman alikulku- ja liittymäjärjestelyistä Pajarinhovin kohdalla Kiteellä. Suunnittelualueella on normaalin valtatien liikenteen lisäksi Pajarinhovin sekä Syrjäsalmen matkailualueiden ja niiden oheistoimintojen aiheuttamaa liikennettä. Matkailuyrityksen maanomistaja osallistui aktiivisesti suunnitteluun.

Tieympäristösuunnitelman myötä tiemiljöö selkiintyy ja Pajarinhovin liittymä hahmottuu valtatielle nykyistä paremmin. Uusia istutuksia on esitetty Pajarinhovin piha-alueen edustalle sekä kohtiin, joissa maastoa joudutaan leikkaamaan. Pajarinhovin piha-aluetta rajataan ja rauhoitetaan valtatiestä mänty- ja katajaryhmillä. Liittymää lähellä olevien mökkien edustalle istutetaan mäntyjä lisäämään yksityisyyttä. Luiskat ja kivikoreista tehtävän tukimuurin tausta Y8-tien varrella maisemoidaan mäntymetsityksellä, joka taimien kasvaessa liittyy osaksi nykyistä mäntymetsää.


Poikkileikkaus uuden liittymän kohdalta.


Tieympäristösuunnitelma Pajarinhovin uuden liittymän kohdalta.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Pohjois-Savon ELY-keskus
Sijainti Suomi / Kitee
Valmistuminen 03/2012