Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Marja-Vantaan maiseman ja virkistyskäytön yleissuunnitelma

Selvitysosa

Suunnittelun pohjaksi laadittiin maisemaa ja virkistyskäyttöä koskevia selvityksiä, sekä laadittiin hulevesiselvitys.Suunnitelmaosa

Marja-Vantaan yleissuunnitelmassa haettiin ratkaisua, jossa olemassa olevan luonnon ja maiseman tarjoamat puitteet toimivat tulevan uuden aluekokonaisuuden maisemana ja virkistysalueena. Virkistyskäytön tarpeet tulevat kasvamaan voimakkaasti. Hulevesien luonnonmukainen hallinta oli osa suunnittelutyön tavoitetta.Marja-Vantaan viher- ja virkistysalueiden luonne määriteltiin laadittujen selvitysten sekä alueen tulevaisuusnäkymien perusteella.

Marja-Vantaan OYK-alue on laajuudeltaan n. 20 ha. Viheraluissa on sekä rakennettuja puistoja, virkistysmetsiä luontoarvoineen, että kulttuurimaisemaa.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Vantaa
Valmistuminen 03/2008